Segger embOS-MPU – nowy RTOS dla mikrokontrolerów

SEGGER-HRES

KAMAMAI jest dystrybutorem rozwiązań sprzętowych i programowych firmy Segger, w tym znanych i popularnych interfejsów J-Link.

Nowością w ofercie firmy Segger jest system operacyjny embOS-MPU. Jest to nowy wariant popularnego autorskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS), który zapewnia wysoką wydajność, zerowe opóźnienie podczas obsługi przerwań i minimalne obciążenie pamięci.

embOS-MPU wykorzystuje możliwości jednostki ochrony pamięci (MPU) lub jednostki zarządzania pamięcią (MMU) dostępne w mikrokontrolerze, aby chronić system przed potencjalnymi zagrożeniami spowodowanymi przez niepoprawnie działające wątki. W embOS-MPU błąd jednego z wątków nie będzie miał wpływu na pracę reszty systemu.

embOS-MPU pozwala na stworzenie dowolnej liczby zadań uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych. Zadania nieuprzywilejowane mają zestaw ograniczonych uprawnień (takich jak zapis pamięci, dostęp do skrzynki wiadomości (mailbox) i innych). Gdy nieuprzywilejowane zadanie spróbuje naruszyć zadane ograniczenia lub spowoduje błąd systemu (np. przepełnienie stosu), zadanie takie jest natychmiast kończone. Ponadto embOS-MPU pozwala programiście zdefiniować funkcję wywoływaną w momencie zakończenia nieuprzywilejowanego zadania. Taka procedura zdefiniowana w aplikacji może podjąć odpowiednią akcję w przypadku wystąpienia wyjątku. Może na przykład zapisać informację o problemie do loga i naprawić nieoczekiwany problem, przywracając pełną funkcjonalność. Jest to sposób zapewnienia odporności systemu na awarie lub całkowitego wyłączenia systemu w bezpieczny sposób.

LabVIEW 2014 Home Bundle – zbuduj graficzny interfejs użytkownika

labview-home-bundle

Dzięki współpracy z firmą Digilent oferujemy w bardzo atrakcyjnej cenie pakiet LabVIEW 2014 w wersji Home Bundle. Oprogramowanie służy do wizualnego programowania, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, umożliwia także tworzenie interakcji z narzędziami sprzętowymi.

labview-home-bundle-2

Wersja Home Bundle jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest dozwolony użytek: komercyjny, przemysłowy ani akademicki. Licencja nie obejmuje wsparcia produktu (Standard Service Program) – nie jest dostępne wsparcie przez telefon oraz e-mail. Wsparcie można znaleźć na forach LabView MakerHub.