Nowa wersja oprogramowania WaveForms dla Analog Discovery 2

Firma Digilent opublikowała właśnie nową wersję oprogramowania WaveForms oznaczoną numerem 3.7.5. WaveForms to wirtualny, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy działający na komputerach z systemami Windows, MacOS oraz Linux. Pozwala na wizualizację danych przetwarzanych przez przystawki pomiarowe, m.in. Analog Discovery 2 oraz Digital Discovery. Dzięki przystawkom i oprogramowaniu możliwe jest wykorzystanie komputera PC m.in. jako oscyloskopu, generatora arbitralnego, analizatora sygnałów logicznych, analizatora widma itp.

Najnowszą wersję oprogramowania można bezpłatnie pobrać pod tym adresem. Producent przygotował także listę zmian wprowadzonych do aktualnej wersji.

Segger embOS-MPU – nowy RTOS dla mikrokontrolerów

SEGGER-HRES

KAMAMAI jest dystrybutorem rozwiązań sprzętowych i programowych firmy Segger, w tym znanych i popularnych interfejsów J-Link.

Nowością w ofercie firmy Segger jest system operacyjny embOS-MPU. Jest to nowy wariant popularnego autorskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS), który zapewnia wysoką wydajność, zerowe opóźnienie podczas obsługi przerwań i minimalne obciążenie pamięci.

embOS-MPU wykorzystuje możliwości jednostki ochrony pamięci (MPU) lub jednostki zarządzania pamięcią (MMU) dostępne w mikrokontrolerze, aby chronić system przed potencjalnymi zagrożeniami spowodowanymi przez niepoprawnie działające wątki. W embOS-MPU błąd jednego z wątków nie będzie miał wpływu na pracę reszty systemu.

embOS-MPU pozwala na stworzenie dowolnej liczby zadań uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych. Zadania nieuprzywilejowane mają zestaw ograniczonych uprawnień (takich jak zapis pamięci, dostęp do skrzynki wiadomości (mailbox) i innych). Gdy nieuprzywilejowane zadanie spróbuje naruszyć zadane ograniczenia lub spowoduje błąd systemu (np. przepełnienie stosu), zadanie takie jest natychmiast kończone. Ponadto embOS-MPU pozwala programiście zdefiniować funkcję wywoływaną w momencie zakończenia nieuprzywilejowanego zadania. Taka procedura zdefiniowana w aplikacji może podjąć odpowiednią akcję w przypadku wystąpienia wyjątku. Może na przykład zapisać informację o problemie do loga i naprawić nieoczekiwany problem, przywracając pełną funkcjonalność. Jest to sposób zapewnienia odporności systemu na awarie lub całkowitego wyłączenia systemu w bezpieczny sposób.

LabVIEW 2014 Home Bundle – zbuduj graficzny interfejs użytkownika

labview-home-bundle

Dzięki współpracy z firmą Digilent oferujemy w bardzo atrakcyjnej cenie pakiet LabVIEW 2014 w wersji Home Bundle. Oprogramowanie służy do wizualnego programowania, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, umożliwia także tworzenie interakcji z narzędziami sprzętowymi.

labview-home-bundle-2

Wersja Home Bundle jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest dozwolony użytek: komercyjny, przemysłowy ani akademicki. Licencja nie obejmuje wsparcia produktu (Standard Service Program) – nie jest dostępne wsparcie przez telefon oraz e-mail. Wsparcie można znaleźć na forach LabView MakerHub.