Drugi kanał USB OTG w mikrokontrolerach STM32F2x5 i STM32F4x5

Firma STMicroelectronics wprowadziła do produkcji nowe wersje mikrokontrolerów STM32F2x5 i STM32F4x5, w których udostępniono użytkownikom drugi interfejs USB2.0 FS-OTG ze zintegrowanym interfejsem PHY. Mikrokontrolery w nowych wersjach oznaczono nowymi symbolami określającymi rewizję krzemu:
– STM32F2x5 – drugi kanał USB jest dostępny od wersji oznaczonej literą „Y”,
– STM32F4x5 – drugi kanał USB jest dostępny od wersji oznaczonej literą „Z”.
Dokumentacje nowych wersji mikrokontrolerów (www.st.com/stm32) noszą oznaczenia:
– STM32F205 – Doc ID 15818 (od rev 9),
– STM32F215 – Doc ID 17050 (od rev 7),
– STM32F405 – Doc ID 022152 (od rev 3),
– STM32F415 – Doc ID 022063 (od rev 3).
Sposoby oznaczania wersji krzemu są różne dla różnych wersji obudów mikrokontrolerów, przedstawiono je w dokumentacjach poszczególnych mikrokontrolerów (najłatwiej je znaleźć w erratach).