Stereofoniczny Bluetooth w KAMAMI.pl

W ofercie handlowej KAMAMI.pl znalazły się moduły Bluetooth z wyposażeniem sprzętowym (m.in. stereofoniczny 16-bitowy kodek audio) i programowym (obsługa profili HSP/HFP/A2DP/AVRCP) pozwalającym stosować je do bzprzewodowej transmisji sygnałów audio. Moduły BTM-730 charakteryzują się niewielkimi wymiarami (16x15x2 mm), niewielkim poborem mocy, możliwością wykorzystania jedngo z trzech interfejsów audio (I2S, PCM, SPDIF) a także konkurencyjną ceną.

Dodatkowe informacje można znaleźć tu.

uLink-ME w promocji z STM32

KAMAMI.pl oferuje w promocyjnej cenie (499 PLN brutto!) zestaw STM3210B-SK/KEI (Keil/ARM) z mikrokontrolerm STM32F103, w skład którego wchodzi sprzętowy programator-debugger uLink-ME (produkowany przez firmę Keil/ARM), bezpośrednio współracujący ze środowiskiem programistycznym uVision (Keil MDK). uLink-ME obsługuje w trybie debugowania pracy mikrokontrolerów interfejsy JTAG, SWD oraz SWV, za jego pomocą można także programować pamięć Flash mikrokontrolerów.

Interfejs uLink-ME jest uproszczoną i znacznie tańszą wersją popularnego interfejsu uLink 2. Szczegółowy wykaz jego możliwości i porównanie z innymi interfejsami firmy Kei/ARM można znaleźc tu.

STM32F2xx i STM32XL w sprzedaży!

W ofercie handlowej sklepu KAMAMI.pl znalazły się cztery nowe mikrokontrolery z rodziny STM32:

F103 z pamięcią Flash o pojemności 1 MB (STM32XL):

STM32F103ZGT6 (obudowa LQFP144)
STM32F103RGT6 (obudowa LQFP64)

F217 – nowa rodzina STM32 F-2 z pamięcią Flash 1 MB:

STM32F217VGT6 (obudowa LQFP100) 
STM32F217ZGT6 (obudowa LQFP144)

Są one obsługiwane przez programatory ZL30PRG i ST-Link. Dostępne są ilości detaliczne i hurtowe wszystkch typów mikrokontrolerów z rodziny STM32.

Rejestrator-analizator stanów logicznych SALEAE w KAMAMI.pl

W ofercie handlowej KAMAMI.pl znalazły się nowoczesne, 8-kanałowe rejestratory-analizatory stanów logicznych, przystosowane do współpracy z komputerami PC wyposażonymi w interfejs USB. Urządzenie Saleae Logic Analyzer jest dostarczane w nowoczesnej obudowie z kompletem końcówek pomiarowych i kablami połączeniowymi. Maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 24 MHz (w każdym kanale), zakres dopuszczalnych napięć wejściowych wynosi od -0.5V do +5.25V. Oprogramowanie sterujące pracą urządzenia automatycznie rozpoznaje standardowe sekwencje występujące na magistralach SPI, I2C, CAN, 1-Wire, planowana jest także obsługa kolejnych protokołów.

Szczegółowe informacje są dostępne tu.