ARDUINO w ofercie KAMAMI.pl

Arduino to „otwarta” platforma sprzętowa (Open Hardware) i programowa umożlwiająca stosunkowo łatwe wejście w świat programowania mikrokontrolerów AVR. W ofercie KAMAMI.pl znajduje się ponad 20 urządzeń związanych z tym popularnym projektem, w tym moduły z interfejsem Bluetooth, moduły Duemilanove, Mega, Mini, Nano, LilyPad itp.

Przegląd tej części oferty jest dostępny tu.