Artykuł „Czym są moduły SOM? Przykład na bazie VisionSOM-6ULL” na portalu Forbot

Kamami jako dystrybutor produktów SoMLabs informuje że na portalu Forbot pojawił się ciekawy artykuł pt. Czym są moduły SOM? Przykład na bazie VisionSOM-6ULL

Z artykułu można dowiedzieć się czym są moduły SOM, jakie jest ich zastosowanie oraz czym odróżniają się od SBC czyli komputerów jednopłytkowych. Jako przykładu użyto modułu VisionSOM-6ULL firmy SoMLabs.

Autor opisał też płytkę ewaluacyjną VisionCB-6ULL-STD która ułatwia prace z modułem SOM. W artykule zostały również przedstawione systemy operacyjne które mogą być używane razem z modułem VisionSOM-6ULL.

Na końcu artykułu został również przedstawiony przykładowy projekt z wykorzystaniem czujnika jakości powietrza SDS011. W którym dokonano odczytu wartości z czujnika przy pomocy interfejsu UART a następnie wyniki pomiarów zostały przestawione na prostej stronie internetowej.