ESP32-CAM – combo: ESP32 oraz kamera OV2640

Moduł integrujący kamerę CCD OV2640 z interfejsem WiFi na ESP32 (ESP32-CAM) jest bohaterem artykułu opublikowanego przez MIKROKONTROLER.pl.

W artykule przedstawiono m.in. prosty przykład użycia moduł ESP32-CAM, opisano także środowisko narzędziowe, jego konfigurację i możliwości.

Moduł ESP32-CAM jest dostępny w KAMAMI.pl.