Google Coral USB Accelerator – akcelerator obliczeń sieci neuronowych dla Raspberry Pi

Google Coral to platforma umożliwiająca implementację algorytmów sztucznej inteligencji w urządzeniach brzegowych. Oznacza to, że wnioskowanie w ramach tych systemów może być wykonywane już w urządzeniu zbierającym dane i nie muszą być wysyłane do sieci w celu obliczeń w chmurze. Pozwala to zaoszczędzić czas i wykorzystać działanie algorytmów AI, gdy przesyłanie danych do sieci jest problematyczne, np. z powodu problemów z połączeniem lub dużej wrażliwości danych.

Jednym z systemów umożliwiającym wydajne obliczenia w urządzeniach brzegowych jest platforma Google Coral oparta na specjalnym układzie ASIC – Edge TPU. Jest to koprocesor wyspecjalizowany w szybkim przetwarzaniu dużych ilości danych o małej precyzji np. 8-bitowych. Są one kluczowe w efektywnych obliczeniach w algorytmach sztucznej inteligencji. Platforma Google Coral współpracuje z TensorFlow – otwartą biblioteką zaprojektowaną przez Google Brain Team.

Szczegółowy opis Google Coral jest dostępny w artykule.