Kolejne projekty referencyjne podzespołów z oferty KAMAMI.pl

Inzynierowie z portalu MIKROKONTROLER.pl opracowali i opublikowali opisy dwóch kolejnych projektów referencyjnych dla układów z oferty KAMAMI.pl, są to MAX6817 (scalony, dwukanałowy debouncer mikroswitchy) oraz STC3100 (monitor ładowania akumulatorów z licznikiem ładunku).

Każdy z udostępnionych projektów zawiera dostępną do pobrania dokumentację produkcyjną PCB (w formacie Altium Designer 10) i noty katalogowe prezentowanych podzespołów.

Projekt referencyjny dla STC3100 jest dostępny tu.

Projekt referencyjny dla MAX6817 jest dostępny tu.