Komunikat o błędach w układach X-Chip firmy FTDI

We wprowadzonych przez firmę FTDI do sprzedaży wiosną 2012 układach z serii X-Chip producent wykrył błąd konstrukcyjny praktycznie dyskwalifikujący stosowanie ich w komercyjnych aplikacjach. Polega on na samoczynnym przechodzeniu układów w tryb uśpienia podczas transferów długich bloków danych składających się z logicznych „0”, co powoduje zerwanie transmisji i konieczność zainicjowania enumeracji USB. Problem dotyczy wszystkich dotychczas produkowanych wersji krzemu (rev. A, B i C), z których w oficjalnej sprzedaży znalazły się wersje B i C.
Producent przygotował erraty z wyjaśnionym sposobem rozwiązania problemu, dla każdego typu układów X-Chip z osobna – archiwum ze wszystkimi notami jest dostępne tu.