Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej” (Edycja 2021)

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika – by żyło się łatwiej.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych, a także techników kształcących w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

  • układy elektroniczne,
  • systemy mechatroniczne,
  • aplikacje sterowników programowalnych PLC takich, jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
  • aplikacje na mikrokontrolerach,
  • aplikacje na smartfony i tablety,
  • programy komputerowe,
  • inne.

W konkursie mogą brać udział zarówno projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach. Wyjątek stanowią prace prezentowane już w poprzednich edycjach konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Dopuszczalne są zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Zasady konkursu

Osoby zamierzające wziąć udział powinny zarejestrować się na stronie konkursu konkurs.aei.polsl.pl podając proponowany temat projektu, swoje dane, a także dane nauczyciela-opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2020, zachęcamy jednak do wcześniejszej rejestracji, co usprawni prace organizacyjne.

Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę Konkursu. Termin przesłania to 4 stycznia 2021. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określono w Regulaminie, który można znaleźć na stronie Konkursu. Szablon projektu udostępniono dla zarejestrowanych uczestników.

Spośród autorów przesłanych projektów jury wyłoni grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie. Odbędzie się on w marcu 2021 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Dokładny termin organizator poda wkrótce. W związku z epidemią COVID-19 dopuszcza się zdalne przeprowadzenie finału w formie telekonferencji. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki), a także nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Organizator przewiduje również nagrody dla szkół, z których wywodzą się laureaci.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a także Fundacji TEANO. Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich i Elektronika Praktyczna.

Ważne daty:

  • 15 grudnia 2020 – termin rejestracji uczestników,
  • 4 stycznia 2021 – termin nadsyłania projektów konkursowych,
  • marzec 2021 – uroczysty finał konkursu.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu: konkurs.aei.polsl.pl.

Kontakt z organizatorem pod adresem e-mail: konkurs_aei@polsl.pl