Książki BTC nadal z VAT 0%!

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U z 2010 r. Nr 238, poz. 1578.) nowelizująca ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm).
Wejście w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej spowoduje podwyższenie z dniem 1 stycznia 2011 roku stawki podatku od towarów i usług stosowanej m.in. dla książek – stawka 0% została zwiększona do wartości 5%.

Uwaga!
Do 1.05.2011 obowiązuje okres przejściowy, podczas trwania którego książki Wydawnictwa BTC będą dostępne w sklepie KAMAMI.pl oraz księgarni internetowej MARGINES.pl z dotychczasową (0%) stawką VAT.