Kurs programowania STM32 z wykorzystaniem STM32CUBE

Portal STM32.eu kontynuuje publikację kursu programowania mikrokontrolerów STM32, przygotowany i prowadzony na produkowanym przez KAMAMI zestawie KA-NUCLEO-F411CE. Dostępnych jest już 5 części artykułu, które są poświęcone popularnym elementom peryferyjnym, chętnie dołączanym do mikrokontrolerów przez fanów systemów mikrokontrolerowych.

Autor w artykułach pokazuje sposób użycia bezpłatnego programowego konfiguratora mikrokontrolerów – STM32CUBE – udostępnionego przez firmę STMicroelectronics.