LPC1100: książka i bezprecedensowy support dla czytelników

Nakładem Wydawnictwa BTC ukazała się książka o mikrokontrolerach LPC1100 pt. „Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki„, której autorami są doświadczeni konstruktorzy: Marek Sawicki i Paweł Wujek. W książce przedstawiono wiele przykładowych aplikacji mikrokontrolera LPC1114, we współpracy m.in. z czujnikiem przyspieszenia MEMS, scalonym zegarem RTC, wyświetlaczem graficznym z SPI, półprzewodnikowym czujnikiem temperatury z I2C, autorzy przedstawili także komunkację mikrokontrolera z PC, a także układami wyposażonymi w interfejs 1-Wire. Czytelników bardziej zaawansowanych zainteresują także przykłady zastosowania mikrokontrolera LPC1114 w aplikacjach DSP (jak synteza i analiza sygnałów).

Specjalnie dla czytelników tej książki Wydawnictw BTC uruchomiło stronę internetową z kompletem materiałów pomocniczych, w tym przykładowymi projektami programistycznymi, która jest dostępna pod adresem.

Konstruktorów zainteresowanych mikrokontrolerami LPC1000 firmy zapraszamy do sklepu KAMAMI.pl, który oferuje ich szeroką gamę oraz narzędzia uruchomieniowe.