LPCXpresso z LPC1343 w ofercie KAMAMI.pl

W ofercie handlowej KAMAMI.pl znalazły się nowe wersje zestawów uruchomieniowych LPCXpresso z mikrokontrolerami LPC1343 (Cortex-M3) firmy NXP (oznaczenie kodowe producenta OM11048). Jest on wyposażony w interfejs USB/JTAG LPC-Link umożliwiający programowanie pamięci Flash mikrokontrolera oraz debugowanie działania mikrokontrolera podczas pisania programu.

Do sprzedaży w niedługim czasie trafią także identyczne zestawy uruchomieniowe, wyposażone w mikorkontrolery LPC1114 (Cortex-M0), których oznaczenie kodowe jest następujace: OM11049.