Moduły HAT do Raspberry Pi przeznaczone do akwizycji danych

Do sprzedaży wprowadziliśmy nowe moduły typu HAT, przeznaczone do minikoputerów Raspberry Pi, pozwalające na przetwarzanie i akwizycję danych z czujników. W zależności od konkretnego modelu możliwe jest odbieranie sygnałów z sensorów analogowych, z termopary lub czujników w standardzie IEPE.

Moduły MCC 118 oraz MCC 128 przeznaczone są do przetwarzania danych z wejść analogowych

Moduł MCC 134 znajdzie zastosowanie prze przetwarzaniu danych z termopar typu J,K,R,S,T,N,E oraz B

Moduł MCC 172 zapewnia dwa kanały do czujników IEPE

Moduł MCC 152 wyposażony jest w dwa 12-bitowe wyjścia analogowe z zakresem od 0 V do 5 V i prądem wyjściowym 5 mA i osiem dwukierunkowych wyprowadzeń cyfrowych.

Wszystkie nakładki MCC do Raspberry Pi dostępne w naszej ofercie można znaleźć na stronie