MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger

W ofercie KAMAMI.pl dostępne są najnowsze programatory-debuggery sprzętowe firmy Microchip – MPLAB ICD3. Umożliwiają one m.in. debugowanie w czasie rzeczywistym pracy mikrokontrolerów (w tym PIC32) i kontrolerów sygnałowych dsPIC. Mikrokontrolery mogą być zasilane napięciem od 2 do 5,5 V, sterowanie pracą urządzenia jest możliwe za pomocą środowiska MPLAB. Urządzenie jest wyposażone w standardowe (dla firmy Microchip) złącze R-J11, do komputera PC jest dołączane za pomocą USB.

Szczegółowe informacje są dostępne tu.