Nowa chemia dla elektroników

Do sprzedaży wprowadziliśmy kolejne chemie dla elektroników:

  • Topnik LP-1 – ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik typu 2.1.3 A wg ISO 9454-1 będący alkoholowym roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości części stałych ~4%. Przeznaczony do zmechanizowanego lutowania płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym. Bezpieczny ekologicznie.
  • Lakier-topnik LT-4 – preparat zabezpiecza płytki drukowane przed utlenianiem oraz chroni przed korozją podczas składowania. Pozwala na szybsze lutowanie i zapobiega „zimnym lutom”. Sposób aplikacji umożliwia łatwe rozprowadzenie preparatu na płytkach. Może być używany podczas produkcji, naprawy, konserwacji i serwisu.
  • Kwas lutowniczy – do trudno lutujących się powierzchni niklowanych.
  • Topnik kalafonia z dodatkiem aktywatorów ułatwiających lutowanie. Produkt ma aktywność zbliżoną do pasty lutowniczej. Używana jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).