Nowa wersja oprogramowania Digilent WaveForms

WaveForms to oprogramowanie przeznaczone do współpracy z przystawkami pomiarowymi produkowanymi przez Digilent, m.in. Analog Discovery 2Digital Discovery oraz Electronics Explorer Board. Digilent opublikował aktualizację oznaczoną numerem 3.9.1, która jest dostępna w centrum zasobów na stronie AnalogDiscovery.com. Aktualizacja dodaje do programu nowe funkcjonalności oraz naprawia błędy.

Najważniejsze zmiany to:

  • Kanały math w oscyloskopie,
  • Możliwość przypisania każdemu kanałowi innej skali na osi y,
  • Przycisk “zero offset” do szybkiego skalowania przebiegu,
  • Zmiana kolorów przebiegów w analizatorze logicznym,
  • Możliwość tłumaczenia danych interfejsu BUS, I2C, I2S i SPI na znaki ASCII,
  • Możliwość eksportu i importu danych z analizatora widma,
  • Widok FFT w analizatorze sieciowym
  • WaveForms SDK zaktualizowany do Python 3.0
  • Analizator impedancji włączony do WaveForms SDK

Pełna lista zmian oraz aktualizacja do pobrania znajduje się na tej stronie.

Oficjalnym dystrybutorem produktów marki Digilent w Polsce jest Kamami.pl