Optyczny czujnik jakości powietrza SEN0177

Laserowy czujnik jakości powietrza SEN0177 firmy DFRobot pozwala na precyzyjny pomiar zanieczyszczeń w powietrzu, a przy tym ma niewielkie rozmiary.

Czujnik działa na zasadzie rozpraszania światła lasera na drobinkach pyłu. Intensywność rozproszonego promieniowania mierzona jest przez fotodetektor i zamieniana na sygnał elektryczny analogowy, który później jest filtrowany, konwertowany na cyfrowy i wysyłany. Czujnik jest w stanie mierzyć zanieczyszczenia o trzech zakresach średnicy pyłów: 0,3 – 1,0 μm, 1,0-2,5 μm 2,5-10 μm. Pozwala to na zmierzenie współczynników PM1,0, PM2,5 oraz PM10.

PM2.5-EN

Urządzenie potrafi komunikować się z mikrokontrolerami np. Arduino za pomocą interfejsu UART. Czujnik przez dołączony przewód można dołączyć do adaptera (także w zestawie), który posiada już standardowe złącze męskie goldpin. Piny wyprowadzone na zewnątrz:

  • TX – dane nadawane
  • RX – dane odbierane
  • RESET – reset (można zostawić niepodłączony)
  • VCC – napięcie zasilania
  • GND – masa układu

Przykładowy schemat połączenia:

Pm25_uno

Sensor SEN0177 znajduje się w naszym katalogu, podobnie jak cała gama rozmaitych czujników oraz płytki bazowe Arduino.