Półprzewodnikowy kompas MEMS

W ofercie sklepu KAMAMI.pl znajdują się – oprócz wielu innych typów czujników MEMS – także 3-osiowe czujniki magnetyczne zintegrowane z 3-osiowymi akcelerometrami: LSM303DLH. Czujniki są dostępne w obudowach LGA z 28 wyprowadzeniami, komunikują się z otoczeniem poprzez magistralę  I2C (100 i 400 kHz), dostarczając dane o rozdzielczości 16-bitowej. Zakresy pomiarowe wynoszą (selekcja programowa):

– czujniki przyspieszenia: ±2 g /±4 g /±8 g,

– czujniki pola magnetycznego: ±1.3/±1.9/±2.5/±4.0/±4.7/±5,6/±8.1 gaussa.

Dodatkowe informacje i notę katalogową można znaleźć tu.