[PROJEKT] Detektor gazów palnych i dymu – Arduino i czujnik MQ-2

Redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl przygotowała projekt referencyjny detektora gazów, bazujących na platformie Arduino.

Projekt bazuje na czujniku MQ-2, pozwalający wykryć w powietrzu gazy takie jak gaz ziemny, wodór, etanol oraz dym.

Zadaniem detektora jest sygnalizowanie obecności niebezpiecznych gazów w powietrzu za pomocą odpowiedniego koloru diody LED oraz sygnału dźwiękowego.

Do wykonania projektu potrzebne są następujące elementy:


s