Projekt obudowy programatora ZL32PRG (Altera USB Blaster Pro) do wydruku 3D

Jeden z użytkowników naszego programatora układów FPGA/CPLD – ZL32PRG (odpowiednik USB Blastera Pro firmy Altera/Intel) – o nicku NineX, opublikował w portalu Thingiverse projekt obudowy do tego interfejsu. Projekt obudowy jest dostępny bezpłatnie jako model STL 3D.

Przygotowana przez NineX obudowa składa się z dwóch elementów, tworzących razem estetyczne opakowanie dla płytki programatora ZL32PRG, widocznej na zdjęciu poniżej.