Przedłużacz I2C/SMbus

Produkowany przez NXP układ PCA9515 jest logicznie „przeźroczystym” przedłużaczem magistrali I2C/SMbus, z możliwością odłączania wybranego segmentu sieci od mastera (masterów) systemowego. Dzięki zastosowaniu tego układu do magistrali można dołączyć dużą liczbę układów z I2C/SMbus, zwiekszyć zasięg transmisji, a także dzielić magistralę systemową na niezależne segmenty.

Wspólnie z portalem MIKROKONTROLER.pl przygotowaliśmy projekt referencyjny prostego ekspandera, do którego jest dostępna kompletna dokumentacja produkcyjna PCB (w postaci plików Gerber) oraz wyniki pomiarów.