Rośnie biblioteka dla modułów Digilent Pmod dla mikrokontrolerów STM32

Wspólnie z firmą Digilent przygotowaliśmy biblioteki programowe do obsługi modułów Pmod za pomocą mikrokontrolerów STM32. Są one publikowane w portalu STM32.eu w postaci kodów źródłowych, wraz z opisami w języku polskim.

Kolejne przykłady użycia bibliotek (jest ich łącznie ponad 50) będą publikowane w krótkich odstępach czasu – zapraszamy!