„Serwonapędy Siemens w praktyce inżynierskiej” – nowa książka dla automatyków

Książka „Serwonapędy Siemens w praktyce inżynierskiej” w sposób metodyczny i przyjazny opisuje projektowanie serwonapędów bazujących na sterownikach S7-1500, napędach SINAMICS i oprogramowaniu TIA Portal 15.1.

Pierwsze trzy rozdziały dotyczą elementów napędów: silników, serwonapędów i enkoderów. Dwa kolejne rozdziały omawiają struktury serwonapędów. Jedenasty rozdział wyjaśnia sterowanie ruchem osi wykorzystujące TIA Portal. W następnych dwóch rozdziałach przedstawiono konfiguracje osi w Technological Objects dla S7-1200 i S71500, opisano szczegółowo konfiguracje napędu prędkościowego i pozycyjnego. Trzy kolejne rozdziały dotyczą napędów wieloosiowych i są to: synchronizacja osi, sterowanie krzywkowe i różne struktury kinematyczne. Rozdział 17 jest poświęcony bezpiecznym serwonapędom. Działanie wszystkich napędów zilustrowano na przykładach.

Książka „Serwonapędy Siemens w praktyce inżynierskiej” jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem maszyn wykorzystujących jedno- i wieloosiowe napędy w procesie wytwarzania oraz dla kadry inżynierskiej zajmującej się stosowaniem napędów w praktyce.

Autorzy książki

JANUSZ KWAŚNIEWSKI jest emerytowanym profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 prac naukowych oraz 6 książek dotyczących programowania i wykorzystania sterowników PLC w przemyśle. Uruchamiane przez niego instalacje przemysłowe za granicą (Włochy, Iran) oraz w kraju ułatwiają wybór zagadnień potrzebnych inżynierowi automatykowi. Jego zainteresowania koncentrują się na zaawansowanym projektowaniu sterowania nieliniowymi obiektami.

IRENEUSZ DOMINIK jest profesorem uczelnianym zatrudnionym w Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 prac naukowych. Ma duże doświadczenie we współpracy z przemysłem, realizując wiele projektów wdrożeniowych oraz uczestnicząc w kilkunastu projektach badawczych. Głównym obszarem jego zainteresowań jest wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w systemach automatyki i w Industry 4.0.

KRZYSZTOF LALIK jest doktorem na stanowisku adiunkta zatrudnionym w Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem ponad 60 prac naukowych. Specjalizuje się w zakresie: projektowania i wdrażania nowoczesnych układów automatyki, programowania sterowników przemysłowych i układów mikroprocesorowych, systemów SCADA oraz OPC UA. Jest współtwórcą pierwszego w Polsce laboratorium badawczo-dydaktycznego Industry 4.0.

MATEUSZ KOZEK jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym obszarem jego zainteresowań są techniki głębokiego uczenia maszynowego i ich zastosowanie w technologiach Industry 4.0.