Sprzętowy symulator do S7-1200

Najnowszym opracowaniem działu badawczo-rozwojowego KAMAMI.pl jest sprzętowy symulator otoczenia sterownika PLC (Siemens S7-1200), oznaczony symbolem KA-S71200-IO-Simulator.

Przy użyciu tego zestawu możliwe jest zweryfikowanie działania programu napisanego dla PLC poprzez podanie:

  • na wejścia cyfrowe odpowiednich stanów logicznych za pomocą wbudowanych przełączników,
  • na wejścia cyfrowe impulsów z wbudowanego w zestaw enkodera AB,
  • na wejścia analogowe (ADC) napięć z wbudowanych: sensora oświetlenia, sensora temperatury oraz potencjometru,
  • na wejście analogowe (ADC) napięcia z wyjścia konwertera mostka Wheatstone’a (np. do tensometra),
  • na wejścia analogowe (ADC) napięć z zewnętrznych sensorów, np. odległości, prędkości obrotowej wału, czujników położenia z wyjściami analogowymi.

Stany wyjść cyfrowych są monitorowane za pomocą diod LED.

Zalecane do współpracy z symulatorem są sterowniki CPU1211C DC/DC/DC (tu są dostępne takie sterowniki w promocyjnej wersji edukacyjnej) oraz CPU1212C DC/DC/DC oraz ich wersje z wyjściami przekaźnikowymi.

Charakterystykę symulatora KA-S71200-IO-Simulator oraz jego wyposażenie przedstawiono na filmie poniżej.