Support techniczny dla ZL30PRG

Support techniczny dla ZL30PRG
Użytkownicy IDE uVision firmy Keil/ARM mogą mieć problemy z prawidłowym funkcjonowaniem interfejsu USB/JTAG ZL30PRG, co jest związane z dołączeniem do środowiska projektowego starych wersji bibliotek DLL. O tym jak usunąc nieprawidłowości informujemy w dziale Porady portalu  STM32.eu.