Wyniki mini-konkursu – lista nagrodzonych

San-Escobar-maximator

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego w EP4/2017 publikujemy listę nagrodzonych osób, wylosowanych spośród uczestników konkursu. Łączna liczba zgłoszonych odpowiedzi wyniosła 317, udzieliło je 308 osób.

Prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe jest „San Escobar”, jury uznawało także wersję – skądinąd prawidłową – że takie państwo nie istnieje.

Zestawy maXimator otrzymują:

  • Marcin Dubicki
  • Piotr Łaskarzewski
  • Piotr Reddig

Nagrody pocieszenia w postaci wybranej książki Wydawnictwa BTC otrzymują:

  • Kornel Matusiak
  • Sebastian Śledź
  • Robert Smyk
  • Damian Cichocki
  • Piotr Czarnik

Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy podane przez osoby nagrodzone nie później niż do dnia 26.05.2017.