ZL27ARM – nowy zestaw z mikrokontrolerem STM32

ZL27ARM
Do oferty włączyliśmy zestaw
uruchomieniowy z mikrokontrolerem STM32F103VBT6 firmy STMicroelectronics. Podstawowe
właściwości zestawu:

 • mikrokontroler STM32F103VBT6 w obudowie LQFP100 (m.in. 128 kB pamięci
  Flash, 20 kB pamięci SRAM, 2×SPI, 2×I2C, 3×UART, USB, CAN, ADC)
 • dwa rezonatory kwarcowe (8 MHz, 32,768 kHz)
 • 4-przyciskowa klawiatura
 • 5-pozycyjny joystick
 • 8 diod LED
 • pięć 16-bitowych portów GPIO
 • złącze dla alfanumerycznego wyświetlacza LCD 2×16 znaków (LCD1602)
 • termometr cyfrowy TC77 (Microchip) z SPI
 • złącze DB9 i interfejs RS232
 • interfejs CAN ze złączem DB9M
 • interfejs USB (device)
 • przetwornik piezoceramiczny
 • potencjometr umożliwiający podanie napięcia na wejście przetwornika
  analogowo-cyfrowego wbudowanego w mikrokontroler
 • 20-wyprowadzeniowe złącze JTAG umożliwiające programowanie pamięci oraz
  debugowanie programu
 • złącze kart pamięci SD/MMC

Zestaw był wykorzystywany w
przykładach zaprezentowanych w książce Mikrokontrolery STM32 w praktyce”.