ZL29ARM w sprzedaży

Zestaw ewaluacyjny ZL29ARM, który był sprzętową bazą do testowania aplikacji ethernetowych autora książki „Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach” jest już dostępny w KAMAMI.pl. Jest to uniwersalny zestaw o dużej funkcjonalności, wyposażony w mikrokontroler STM32F107VCT6 w obudowie LQFP100 (wyposażony m.in. w 256 kB pamięci Flash, 64 kB pamięci SRAM, 2xSPI, 1xI2C, 5xUART, USB-OTG, 2xCAN, MAC Ethernet, ADC, 2xDAC) oraz wiele elementów peryferyjnych, przydatnych w typowych aplikacjach ewaluacyjnych. 

Artykuł z informacjami o nowych zestawach KAMAMI.pl, przeznaczonych dla użytkowników mikrokontrolerów STM32 jest dostępny tu.