Projekt referencyjny dla ZXCT1086

W ofercie handlowej KAMAMI.pl jest dostępny wzmacniacz pomiarowy ZXCT1086 (produkowany przez firmę Diodes, wcześniej Zetex) przeznaczony do pomiaru natężenia prądu płynącego w obwodach zasilających o napięciu do 60 VDC. Portal MIKROKONTROLER.pl przygotował i opublikował projekt referencyjny z tym układem, współpracującym z mikrokontrolerem STM32F103. Udostępniono kompletną dokumentację PCB układu pomiarowego, program dla mikrokontrolera STM32F103 (ze źródłami dla uVision) oraz notę katalogową układu ZXCT1086.