STMicroelectronics i KAMAMI – współpraca z wyższymi uczelniami

W połowie maja 2012 firma STMicroelectronics we współpracy ze swoim partnerem edukacyjnym – KAMAMI.pl – zorganizowała w ośrodku szkoleniowym ulokowanym Puszczy Białowieskiej spotkanie z grupą wykładowców i doktorantów z krajowych uczelni technicznych, którzy zajmują się na uczelniach aplikacjami mikrokontrolerowymi. W spotkaniu udział wzięli pracownicy naukowi renomowanych uczelni technicznych: AGH, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz WAT.
Najważniejszym celem spotkania była wymiana doświadczeń, a także poznanie nowości w bieżącej ofercie producenta oraz jego najbliższych planów wdrożeniowych. Szczególnie dużo czasu poświęcono omówieniu podrodziny mikrokontrolerów STM32F0 oraz przybliżeniu cech i możliwości zapowiadanej na jesień tego roku nowej podrodziny STM32F3. Zainteresowaniem cieszyły się produkowane przez STMicroelectronics wspólnie z Freescale mikrokontrolery dla aplikacji automotive z rodziny SPC56 oraz 32-bitowe mikroprocesory SPEAr z rdzeniami ARM926 i Cortex-A9.